Menu

ČSOB je tu pro vás již 50 let

Letos uplyne padesát let od okamžiku, kdy v listopadu roku 1964 byla založena Československá obchodní banka. Jejím původním posláním bylo poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a provádění volnoměnových platebních operací. Rozhodující okamžiky, které předurčily další fungování ČSOB jako univerzální banky, nastaly v závěru minulého století. V roce 1999 se ČSOB stala součástí silné belgické bankopojišťovací skupiny KBC a rok po té došlo k převzetí IPB. Do nového tisíciletí tak ČSOB vstoupila jako jedna ze tří největších českých bank se širokou nabídkou bankovních produktů a služeb a rozsáhlou pobočkovou sítí.

Specialista na obsluhu bytových družstev a SVJ

V roce 2001 zahájil stát masivní dotační podporu revitalizací bytového fondu formou Programu Panel. ČSOB byla jednou z prvních bank, která na nově vznikající poptávku po úvěrování takových investic zareagovala. Již v roce 2002 představila svůj ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ, který byl souborem bankovních produktů a služeb, jež akceptovaly specifický způsob hospodaření bytových družstev a SVJ a jejichž parametry byly přizpůsobeny na míru potřebám těchto klientů. V průběhu dalších let se ČSOB stala opravdovým specialistou na tento segment. Dnes je možné konstatovat, že snaha banky se   u klientů setkala s kladnou odezvou. V současné době má každé třetí bytové družstvo a SVJ v České republice otevřen svůj běžný účet u ČSOB či Poštovní spořitelny. Rovněž více než třetinu všech úvěrů, čerpaných na opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví bytových družstev či správě SVJ, poskytla právě ČSOB. Je téměř symbolické, že objem úvěrů, poskytnutých bankou bytovým družstvům a SVJ, dosáhne 50 miliard korun právě v roce jejích padesátin. Je to jen potvrzením skutečnosti, že produkty banky jsou dlouhodobě konkurenceschopné a atraktivní pro většinu bytových družstev a SVJ u nás.

Banka slaví, dárky dostanou klienti

Výročí založení banky je jeden z důvodů, proč se ČSOB rozhodla oslovit bytová družstva a SVJ se zvýhodněnou podzimní nabídkou úvěrování. Je totiž pravdou, že v prvním pololetí letošního roku zájem družstev a SVJ o revitalizace svých domů, oproti letům minulým, mírně poklesl. Z reakcí klientů je patrné, že hlavním důvodem takového stavu byla výrazná změna právního prostředí. Zatímco pro bytová družstva bylo jednoznačnou prioritou schválení nových stanov, většina SVJ se teprve seznamovala s dopady nového občanského zákoníku do své činnosti. Není tedy divu, že investice do rekonstrukcí se tak trochu ocitly na druhé koleji. Od července však nastal zlom a poptávka po úvěrech opět narůstá. To je další důvod, proč ČSOB chce svou nabídkou tento trend podpořit.

Nízké úroky, nulové poplatky a bezúčelové čerpání

Zvýhodněná podzimní nabídka úvěrování bytových družstev a SVJ od ČSOB si dává za cíl maximálně těmto klientům ušetřit náklady spojené s využitím úvěru a současně i zjednodušit administrativu. Od září až do prosince budou úvěry nabízeny se zvýhodněnými pevnými úrokovými sazbami. Až do konce roku mohou družstva a SVJ rovněž využít výhodu tzv. vztahového bonusu, který nabízí možnost získat úvěr s nulovým měsíčním poplatkem za vedení úvěrového účtu. Podmínka pro získání tohoto bonusu je jediná, a to fixace úrokové sazby na 10 či více let. Při dvacetileté splatnosti úvěru tento bonus prezentuje úsporu minimálně 60 000 korun. ČSOB se vztahovým bonusem snaží své klienty vybídnout k odpovědnému a hospodárnému jednání neboť úrokové sazby jsou nyní na historickém minimu. Navíc po dobu fixace se družstvo či SVJ nemusí obávat nutnosti navyšování přídělu do fondu oprav z titulu změny výše splátky úvěru. Těm novým klientům, kteří z různých důvodů nechtějí či nemohou výhod vztahového bonusu využít, umožní ČSOB úvěr čerpat aspoň bez jednorázového poplatku za jeho poskytnutí. Úplnou novinkou, kterou ČSOB od září standardně nabízí všem bytovým družstvům a SVJ, je možnost vyčerpat až 20 % objemu úvěru na běžný účet klienta bez dokládání účelu tzn. bez předkládání jednotlivých faktur. Toto opatření by mělo zjednodušit administrativu jak klientům, tak bance. Ze zkušeností banky totiž vyplývá, že tuto možnost často žádají klienti v případech, kdy realizovaná investice se dostala do nečekaného časového skluzu nebo v případě, kdy klient potřebuje poslední platby dodavateli odložit na dobu po sjednaném termínu ukončení čerpání úvěru. Načerpáním poslední části úvěru na svůj běžný účet se tak klient vyhne nutnosti uzavírat s bankou dodatek k úvěrové smlouvě, který bývá běžně zpoplatněn. Kromě výše uvedených benefitů banka standardně poradí svým klientům, jak má správně vypadat vzorový a právně čistý text usnesení shromáždění vlastníků nebo členské schůze o schválení realizace investice a o čerpání úvěru na její krytí, a to v souladu s aktuálně platnou legislativou.