Menu

Poradna: Co je dobré vědět, než si vezmete úvěr?

V tomto článku se můžete seznámit se zásadami zodpovědného půjčování. Najdete zde užitečné rady a odpovědi na otázky, které mohou vyvstat před tím, než si úvěr pořídíte.

 

Podle čeho se máme rozhodnout, jestli má úvěr smysl, jestli si to můžeme dovolit?

Pokud plánujete částečnou či komplexní rekonstrukci bytového domu a nemáte naspořenou celkovou hotovost na revitalizaci, vzít si úvěr je jednou z cest, jak tuto situaci vyřešit. Za půjčení peněz ale musíte zaplatit. Před využitím úvěru si dobře propočítejte, jakou částku z Vašeho rozpočtu budete moci pravidelně vydávat na splacení úvěru.

Rada: Zvažte, jestli je pro vás výhodnější financovat rekonstrukci z naspořené částky nebo raději zvolit vhodný úvěr.

 

Podle čeho si máme z široké nabídky vybírat?

Nejprve byste si měli pravdivě zodpovědět, jak vysokou půjčku budete pro své záměry potřebovat. Ihned poté byste se měli ptát, kolik jste schopni měsíčně splácet. Je totiž důležité, aby splátka příliš nezatěžovala vaše SVJ či BD a také rozpočty jednotlivých domácností v bytovém domě.

Rada: Vyberte si produkt, který nejvíce vyhovuje Vašim potřebám. Pamatujte na to, že účelové půjčky jsou vždy výhodnější, neboť jsou vašim potřebám ušity na míru. Také si nechejte zpracovat nabídky od jednotlivých poskytovatelů včetně harmonogramu splácení.

 

Jak poznáme, jestli je pro nás úvěr výhodný?

Pokud už víte, jak vysoký úvěr potřebujete, porovnejte co největší množství nabídek na trhu. Berte v potaz nejen výši RPSN, úrokovou sazbu, délku splácení nebo výši jednotlivých splátek, ale i zajištění úvěru, možnost mimořádných splátek, předčasné splacení, anuitní splácení a další výdaje jako je např. poplatek za vedení účtu.

Rada: Občas není jednoduché zorientovat se přesně ve finančních termínech. Pokud si nevíte rady, nechte si poradit, jak jednotlivé produkty na trhu porovnat. Můžete se obrátit např. na nějaké sdružení zabývající se ochranou spotřebitelů, nebo si vyhledat definici pojmu na internetu.

 

Měli bychom si dát pozor hlavně na výši RPSN? Je to pravda?

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je parametr, kterým se vyjadřuje finanční náročnost úvěru. V tomto čísle se promítají veškeré povinné náklady spojené s úvěrem, tzn. úroková sazba, poplatky apod. Srovnáváte-li úvěry podle RPSN, je potřeba, aby byly zcela stejné (tzn. stejná výše, stejná doba splácení, frekvence splátek, poplatky v úvěru zahrnuté apod.). Porovnávat různé úvěry podle RPSN není správné, nedostanete pravdivý obrázek o jejich výhodnosti nebo nevýhodnosti. Pokud se vám nechce počítat RPSN, nechte si v nabídce vyčíslit celkové úrokové náklady za celou dobu splatnosti plus všechny poplatky - zjednodušeně řečeno u srovnatelných úvěrů pak pouze porovnejte, o kolik úvěr celkově budete muset přeplatit. Konečný výsledek nakonec bude stejný, jako kdybyste jednotlivé nabídky porovnávali podle RPSN.

Rada: Výše RPSN není vždy rozhodující. Vedle tohoto ukazatele si rovněž spočítejte, kolik peněz vlastně zaplatíte za celý úvěr, případně zvažte další parametry nabízených produktů. Podle toho se rozhodněte, kterou půjčku zvolíte.

 

Na co si máte dát pozor při čtení smlouvy?

Každá smlouva musí být hlavně uzavřena písemně, jedno vyhotovení Vám samozřejmě musí zůstat. Před podpisem máte právo smlouvu podrobně prostudovat. Zkontrolujte, zda obsahuje mimo jiné tyto položky:

  • údaj o výši úrokové sazby a poplatků
  • za jakých podmínek může být úroková sazba změněna
  • délka splácení úvěru
  • maximální výši úvěru
  • stanovení jednotlivých plateb
  • způsob placení
  • podmínky, za nichž lze smlouvu ukončit
  • ustanovení o právu splatit úvěr před stanovenou lhůtou
  • závazek informovat Vás o změnách týkajících se úrokové sazby a dalších parametrů (např. výše splátek, jejich počet, datum splatnosti apod.)

Rada: Nevzdávejte se svého práva důkladně smlouvu prostudovat. I kdyby na Vás druhá strana naléhala, vezměte si dostatek času na pročtení smlouvy. Pokud máte pocit, že některým formulacím nerozumíte, požádejte o vysvětlení. Zavazujete se často na řadu let k pravidelnému splácení úvěru - je nutné abyste věděli, jaké situace mohou v souvislosti s čerpaným úvěrem nastat. Přesvědčte se, že jsou ve smlouvě zakotveny parametry úvěru, na nichž jste se domluvili s prodejcem (nebo jinou osobou, která úvěr sjednává). Pokud by se Vám cokoliv nezdálo, žádejte o vysvětlení. Nevynechávejte pasáže psané malým písmem - jejich četba je sice nezáživná, ale seznámit byste se s nimi měl, protože mohou obsahovat důležité informace.

 

Co jsou "všeobecné obchodní podmínky" (VOP), kde je najdu a k čemu jsou?

Všeobecné obchodní podmínky tvoří součást smlouvy a obsahují pravidla, která upravují vztah mezi poskytovatelem služby a klientem. Pokud uzavíráte smlouvu o úvěru, zajímejte se i o VOP, neboť obsahují důležité informace, které byste zcela jistě měli znát. Solidní společnosti je mají vyvěšené na webu.

 

Pro náš dům, o. s.

Šumavská 35

602 00 Brno

E-mail: info@pronasdum.cz

Tel: +420 730 518 804

www.ospronasdum.cz