Menu

Úvodník

Sdružení Pro náš dům připravilo pro své čtenáře speciální vydání E-ZINu, který se zabývá problematikou FINANCOVÁNÍ v kontextu společenství vlastníků a bytových družstev.

 

Chceme takto poukázat na stále nedostatečné vzdělání ve finanční oblasti související s bytovou problematikou. Nabídnout Vám praktické příklady, ukázky, řešení situací vyplývajících z chodu bytového domu a nastínit případné východisko. Finanční speciál Vám pomůže lépe se orientovat ve finanční džungli, kterou může oblast úvěrování pro BD a SVJ představovat.

Ve speciálním vydání EZINu naleznete užitečné rady a návody, jak postupovat při vyřízení úvěru, seznámíne Vás se základní terminologií a také s tím, jak by měla vypadat správná nabídka úvěrování. Dozvíte se, jestli je výhodnější financovat rekonstrukci či opravy z naspořených prostředků či úvěru. A také se dočtete, proč je důležité připojistit bytový dům proti odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám.

 

Speciál vznikl za podpory Československé obchodní banky.